Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Vel Fysiotherapie

Vel fysiotherapie streeft naar een goede kwaliteit van zorgverlening. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de volgende informatie:
1. Indien u de eerste keer bij Vel fysiotherapie in de praktijk onder behandeling komt, dient u zich te kunnen legitimeren.
2. De eerste afspraak gebruikt de fysiotherapeut om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw klachten. Dit gebeurt door middel van het stellen van vragen en een lichamelijk onderzoek. Hierna stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op.

3. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
4. Het is aan te bevelen uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie/manuele therapie vóór de intake door te nemen. Verandering in uw verzekering? Geef dit dan a.u.b. direct door.
5. Als uw zorgverzekeraar de kosten voor de gevolgde behandelingen niet vergoedt (bijvoorbeeld als u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent), bent u persoonlijk aansprakelijk voor de gemaakte kosten. Deze moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn.
6. Afspraken moeten minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak mondeling/telefonisch worden geannuleerd. Als u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze altijd aan u doorberekend. De kosten zijn 75% van het geldende consulttarief. Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit is een landelijke maatregel, waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmachtssituatie.
7. Het is in alle ruimtes verboden te roken.
8. Honden zijn verboden in onze praktijk, met uitzondering van blindengeleide- of hulphonden .
9. Het is verboden mobiel te bellen in de praktijk (anders dan in overleg met de directie).
10. Vel fysiotherapie is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in onze gebouwen of binnen de directe omgeving van onze gebouwen bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
11. Geregistreerde (patiënt/cliënt)-gegevens behandelen wij conform het gestelde in de Wet Europese privacy wetgeving (AVG)

Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut en/of een vertrouwenspersoon. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure volgens het KNGF ( Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).